Bezpieczeństwopark linowyZasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym Zaurolandia

 

   Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od pracowników obsługi sprzęt zabezpieczający (asekuracyjny) przed upadkiem z wysokości. Założenie powyższego sprzętu jest warunkiem dopuszczenia danego użytkownika do korzystania z Parku Linowego.
Sprzęt asekuracyjny zakłada użytkownikowi tylko pracownik obsługi Parku Linowego.
Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
Każda osoba jest zobowiązana do przejścia trasy szkoleniowej, natomiast osoby wybierające się na trasę trudną przechodzą krótki test wysiłkowy.
W skład sprzętu asekuracyjnego wchodzi uprząż, lonża asekuracyjna wraz z karabinkami, bloczek zintegrowany z karabinkiem i lonżą oraz kask.
Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio je zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.
Przedmioty ostre takie jak noże itp. oraz które podczas przejścia trasą Parku Linowego mogą zostać utracone, należy zdeponować w miejscu wskazanym przez obsługę Parku Linowego.
Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty (spojrzenie kontrolne).
Podczas przeprawy przez trasę Parku Linowego lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami danego użytkownika.
Po dojściu do platformy należy przepiąć pojedynczo, najpierw pierwszy, potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej.
Na jednej platformie nie powinny znajdować się więcej niż dwie osoby.
Na jednej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba!
Podczas przepinania się należy w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.
Do przepinania się można używać także pętli asekuracyjnej z liny stalowej oplecionej wokół drzewa.
Wpinając się do pętli asekuracyjnej wokół drzewa należy zwrócić uwagę na to, aby karabinek był wpięty zamkiem na zewnątrz (od drzewa).
Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność wpięcia karabinków.
Przed zjazdem na linie należy najpierw jednym karabinkiem wpiąć się do pętli asekuracyjnej oplecionej wokół drzewa, potem drugim karabinkiem w linę stalową, a następnie wpiąć bloczek zintegrowany w linę. Dopiero potem można odpiąć karabinek z pętli oplecionej wokół drzewa i przepiąć w linę zjazdową zamkiem w odwrotną stronę w stosunku do pierwszego karabinka.
Na linie zjazdowej w pierwszej kolejności powinien znajdować się bloczek zjazdowy (symbolizuje go żółta taśma naklejona na linię służącą do zjazdu), a następnie karabinki z lonży (symbolizuje je czerwona taśma naklejona na każdą linę).
Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko karabinka poniżej bloczka i nie kłaść ręki na stalowej linie, gdyż grozi to skaleczeniem.
Trzymanie się karabinka pozwoli na utrzymanie kierunku jazdy twarzą do przodu.
Po przejechaniu na drugą stronę należy zatrzymać się stopami na materacu około 50 cm nad platformą, chwycić ręką pętli asekuracyjnej z liny stalowej przed bloczkiem tak, aby nie odjechać z powrotem i wstać.
UWAGA!!! W ostatniej fazie zjazdu nie należy wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.

Szczególnie należy przestrzegać zasady nie wchodzenia w zjazd tyrolką zanim poprzednik nie opuści podestu na końcu tyrolki, gdyż grozi to niebezpiecznym zderzeniem uczestników użytkowników Parku Linowego!
Po przejechaniu po linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego: najpierw wypina się jeden karabinek i wpina się go do pętli asekuracyjnej oplecionej wokół drzewa, następnie wypina się bloczek i wpina się go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypina się karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpina się go do kontynuacji tej liny.
W przypadku doznania osłabienia lub urazu albo w przypadku jakichkolwiek trudności z pokonaniem trasy Parku Linowego należy wezwać obsługę Parku Linowego w celu sprawdzenia na poziom zerowy.
Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach.